asperge-update24-07-2012: Praktijknetwerk legt proefveld asperges aan

Het praktijknetwerk ‘vernieuwd teeltsysteem asperges’ heeft eind juni een proefperceel aangelegd met perspotplanten bij de firma Gastel bv. De telers in het netwerk willen uitzoeken of de opkweek van asperges in perspotten onder Nederlandse omstandigheden aantrekkelijk is. Zij vergelijken het teeltsysteem met de traditionele teeltwijze.

De planten, afkomstig van Gipmans,  zijn met de hand geplant volgens het dubbelrij-systeem en zijn van het ras Backlim. Eerder dit jaar werd een deel van het veld al beplant volgens het traditionele systeem waarbij eveneens het ras Backlim gebruikt werd in een dubbel rij.  Omdat het bedrijf het perceel gaat gebruiken in de vervroeging, zijn onder alle rijen buizen geplaatst voor de verwarming.

Het teeltsysteem met perspotten komt uit Duitsland. Daar zijn verscheidene telers al bezig met het systeem. Omdat de Nederlandse omstandigheden en kwaliteitseisen zijn niet helemaal vergelijkbaar zijn met Duitsland, is besloten om een proefveld aan te leggen. Om de ervaringen in Duitsland mee te nemen in dit praktijknetwerk wordt er samen gewerkt met een Duitse teler en de voorlichtingsinstantie ‘Landwirtschaftskammer Nordrhein- Westfalen’.

Vanuit de Duitse ervaringen is bekend dat onder meer de onkruidbestrijding veel aandacht vraagt van de teler. Chemische middelen zijn bruikbaar, maar worden afgeraden. Om deze reden is er in het proefveld een object aangelegd met biologisch afbreekbare folie. 

Om het project aan te vullen is op het demoveld fertigatie aangelegd. Op deze wijze kan water en voeding direct bij de plant gebracht worden.

Op onderstaande link is een filmreportage te vinden van de aanleg van het demoveld:

http://www.logiqassist.nl/praktijknetwerk-asperges/actualiteiten-netwerk.html« Nieuwsoverzicht