netwerk tulpengalmijt13-07-2012: Sector pakt tulpengalmijt aan

In het praktijknetwerk ‘Tulpengalmijt onder de knie’ zijn 22 tulpentelers aan de slag gegaan met het in kaart brengen van aantastingen door tulpengalmijt en de effectiviteit van bestrijdingsmethoden. Het met het blote oog onzichtbare beestje is al jarenlang de grootste plaag in tulpen en kost de sector handenvol geld. Door het uitwisselen van kennis en ervaringen willen de netwerkdeelnemers toewerken naar een duurzame oplossing.

Een aantasting met tulpengalmijt vermindert de kwaliteit van de bollen en kan zelfs leiden tot een onverkoopbaar product. Daarnaast is er indirecte schade, omdat het plaagorganisme het tulpenvirus X overbrengt. In 2011 was tulpengalmijt (met 1,7% van het totale areaal) de belangrijkste oorzaak van afkeuringen in de tulpenteelt. Een besmetting betekent niet alleen een grote kostenpost voor de individuele tulpenteler. De plaag is vaak ongemerkt aanwezig, waardoor hij via de handel meegenomen wordt naar andere bedrijven. Dit zijn andere telers, maar ook bedrijven verderop in de keten, zoals broeierijen en exporteurs.

Er is een aantal bestrijdingsmaatregelen (chemisch bestrijdingsmiddel en luchtbehandeling) voorhanden, maar deze werken om onduidelijke redenen niet altijd even goed. Hierdoor blijft tulpengalmijt circuleren op en tussen de bedrijven en dat kost de tulpensector jaarlijks miljoenen euro’s. Het chemische bestrijdingsmiddel, dat standaard en frequent wordt toegepast, wordt bovendien regelmatig boven de toelaatbare concentratie aangetroffen in oppervlaktewater van bloembollenteeltgebieden. Het is daarom noodzakelijk dat verschillende partijen uit de keten samenwerken om kennis op te bouwen over de aanwezigheid van tulpengalmijt.

In de groep netwerkdeelnemers zitten behalve telers en broeiers twee biologische telers en een exporteur. Het netwerk gaat onder leiding van PPO Lisse experimenteren met een detectiemethode om te kijken of de aantasting in een vroeg stadium te herkennen is. Daarnaast proberen zij een beeld te krijgen van de effectiviteit van (alternatieve) bestrijdingsmethoden.« Nieuwsoverzicht