mechanische onkruidbestrijding12-04-2012: Limburgers optimaliseren mechanische onkruidbestrijding

In het praktijknetwerk Mechanische onkruidbestrijding Zuid-Limburg gaan vier akkerbouwers en veehouders uitzoeken hoe zij onkruid kunnen bestrijden, zonder, of met minimale inzet van, chemische middelen. In Zuid-Limburg passen telers niet-kerende grondbewerking toe om erosie te voorkomen. Dit maakt het bestrijden van onkruid lastiger. In het netwerk zijn biologische en gangbare bedrijven vertegenwoordigd.

Binnen het netwerk zullen conventionele technieken, RTK-GPS-gestuurde apparatuur en sensor- en cameratechnieken met elkaar worden vergeleken en beoordeeld op bruikbaarheid, effect en benodigde aanvullende inzet van chemische middelen. De telers zoeken zowel mogelijkheden voor onkruidbestrijding voorafgaand aan het zaaien als tijdens de teelt. Het bestrijden van wortelonkruiden krijgt speciale aandacht.

Het bestrijden van onkruid is voor telers in Zuid-Limburg lastiger geworden sinds zij niet-kerende grondbewerking toepassen. Diep onderwerken van opkomend onkruid en resten van groenbemesters is hierdoor niet meer mogelijk. De deelnemers willen niet teruggrijpen op een verhoogde inzet van glyfosaat (Roundup). Zeker niet omdat onlangs bekend is geworden dat restanten van glyfosaat en het afbraakproduct AMPA aangetroffen worden in grondwaterputten. Omdat zowel gangbare als biologische akkerbouwers op zoek zijn naar betere onkruidbestrijdingstechnieken, trekken zij samen op en hopen zij van elkaar te leren.

Voor een goed vergelijk van technieken leggen de telers demo’s aan. Zo wordt onder andere volvelds spuiten met glyfosaat vergeleken met plaatsspecifieke toepassing door aangepaste spuitapparatuur. In de bietenteelt wordt een combinatie van mechanische en chemische onkruidbestrijding uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar het effect van schoffelen ten opzichte van het uitvoeren van een rijenbespuiting. De mechanische onkruidbestrijding tijdens de zaaibedbereiding wordt beoordeeld door stroken aan te leggen met verschillende machines en technieken zoals bijvoorbeeld ondiep ploegen, overtopfrezen en inzet van zaaibedapparatuur van onder andere VSS-Agro, Treffler en de Kerner Komet. In zomergerst wordt bekeken of eggen na opkomst met behulp van het zeer precieze RTK-GPS mogelijk is. Op een maïsperceel dat met behulp van RTK-GPS gezaaid is, worden diverse machines ingezet die het onkruid mechanisch bestrijden.

Tijdens de looptijd van het praktijknetwerk organiseren de deelnemers op diverse percelen demonstraties en excursies. DLV-Plant, WUR-PPO, Proefboerderij Wijnandsrade, en AgriConnection zijn betrokken bij de organisatie en uitvoering van het netwerk. De looptijd is 2 jaar.

 

 

 

 

 

 

« Nieuwsoverzicht