ledlicht10-02-2012: LED-licht voor stekbedrijf van de toekomst

In het praktijknetwerk ‘Stekbedrijf van de toekomst’ onderzoeken Boereboom Stekcultures en twee andere boomkwekerijbedrijven het gebruik van ledlicht in een meerlaags teeltsysteem. Met deze nieuwe opzet  hopen zij meerdere vliegen in een klap te slaan: een betere beworteling, betere stekken en een grotere productie per vierkante meter. De telers doen dit samen met Philips, Cultus, PPO en VTI Horst (Lek/Habo groep).

Hoofdaanvrager in het netwerk is André Boereboom van Boereboom stekcultures in Eindhoven, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de vermeerdering van boomkwekerijgewassen. Het bedrijf ziet grote mogelijkheden in het gebruik van ledlicht. Uit eerdere onderzoeken blijkt namelijk dat de beworteling van de stekken versneld kan worden, waardoor er wellicht meer stekrondes per jaar mogelijk zijn. Ook laat de ontwikkeling van de bovengrondse plantendelen zich sturen, zoals de vertakking, de compactheid en afharding. De processen in de plant die hiervoor verantwoordelijk zijn, worden beïnvloed door lichtkleur. Met ledlampen is het relatief eenvoudig om de lichtkleur te variëren. Bovendien produceren de kleine lichtdiodes nauwelijks warmte, waardoor ze dicht op de plantjes kunnen hangen en er een meerlaags teeltsysteem mogelijk is.

Er is al heel wat bekend over toepassing van leds in verschillende gewassen. De grote omvang van het boomkwekerijassortiment zorgt er echter voor dat er meer tijd nodig is voordat leds breed inzetbaar zijn. Verschillende gewassen vragen waarschijnlijk om verschillende teeltomstandigheden, zoals de lichtintensiteit, - spectrum en klimatologische omstandigheden. In het praktijknetwerk hopen de telers hier meer zicht op te krijgen, met hulp van hun kennispartners. 

Boereboom Stekcultures is gespecialiseerd in de vermeerdering van boomkwekerijgewassen en siergewassen. Jaarlijks worden er op bestelling 4 miljoen stekken geproduceerd. Dit zijn voornamelijk heesters en vaste planten. De vermeerdering hiervan vindt hoofdzakelijk plaats in de kas. Ook worden er door Boereboom Invitro Cultures gewassen vermeerderd door middel van weefselkweek. Dit gebeurt in het eigen weefselkweeklaboratorium onder geconditioneerde omstandigheden. Op deze manier kunnen gewassen die via stek niet of nauwelijks te vermeerderen zijn, toch vermeerderd worden.

Begin februari is de nieuwe daglichtloze cel in gebruik genomen. De eerste gewassen die in de cel worden getest op beworteling zijn o.a. Leucothoe, Nandina uit weefselkweek, Photinia en Thuja. Cultus en PPO zijn beide bij de proeven betrokken voor de waarnemingen en verslaglegging. Het plantmateriaal dat gebruikt wordt in de proeven is deels afkomstig uit eigen kwekerij, maar er wordt ook gewerkt met materiaal dat aangeleverd wordt door de andere kwekers.

 

 

« Nieuwsoverzicht