subsidies15-12-2011: Emissie-eisen hinderen goede benutting mest

Nutriënten uit mest worden bij uitrijden in het voorjaar het beste benut, maar emissie naar de lucht is daarbij niet altijd te voorkomen. Dat is de ervaring van akkerbouwers in het praktijknetwerk ‘verbetering mestbenutting aardappelteelt’. Netwerkbegeleider Herman Krebbers van DLV Plant: “Hierdoor dreigt de ontwikkeling te stranden. Telers willen niet overgeleverd zijn aan de tolerantie van de controleur. Dat is te risicovol.”

Het netwerk van akkerbouwers heeft afgelopen groeiseizoen goede ervaringen geboekt met het uitrijden van dierlijke mest vlak voor of vlak na het aardappelen poten. Vanwege het droge voorjaar lukte het voor een groot deel om de mest voor het poten in de grond te injecteren. In dat geval valt er prima aan de emissie-eisen te voldoen. Krebbers: “Helaas kun je daar niet van op aan. In natte jaren willen telers niet vroeg met mest het land op, om schade aan de nog kwetsbare bodem te voorkomen. In dat geval hebben zij alleen de periode tussen poten en het aanfrezen van de ruggen om mest uit te rijden.

De machines die ontwikkeld zijn voor het uitrijden na het poten, verdelen de mest volvelds of maken sleufjes in de pootruggen. De laatste methode biedt nog enig soelaas om te voldoen aan de onderwerkplicht, maar het resultaat valt of staat met de aanwezigheid van voldoende losse grond. En ook dat hangt af van de weersomstandigheden in het voorjaar.
Telers en de betrokken machinebouwers zien dan ook niet snel een betrouwbare technische oplossing komen. Krebbers: “Dan blijft alleen de mogelijkheid over om de regelgeving aan te passen. Bijvoorbeeld door telers een paar uren de tijd te geven om de mest te kunnen onderwerken bij het trekken van de ruggen. Het zou jammer zijn als we zo’n groot en behoeftig gewas als aardappelen alleen maar met kunstmest kunnen bemesten.”

De groep aardappeltelers heeft dit jaar op uitgebreide schaal praktijkproeven gedaan met de nu voorhandenzijnde technieken. Zowel het uitrijden voor als na het poten gaf geen zichtbare rijschade en ook metingen met een penetrometer lieten geen nadelige gevolgen voor de bodem zien. Er is ook gemeten aan opbrengst en kwaliteit van de aardappelen. Daarvan is de uitslag nog niet bekend.

« Nieuwsoverzicht