bakkenproef11-11-2011: Vitale bodem telt 70 deelnemers

De groep telers die deelneemt aan het netwerk Bouwen aan een Vitale Bodem is groter dan gedacht. Werd oorspronkelijk rekening gehouden met 50 deelnemers, inmiddels telt het netwerk 70 telers, verspreid over vier regio’s in Nederland. “De belangstelling voor bodem-plantrelaties is groot”, verklaart procesbegeleider Pieter de Wolf van het WUR-onderdeel PPO Lelystad.

Dit jaar zijn deelnemers uit de groep in de Noordoostpolder al aan de slag gegaan met het in de praktijk brengen van nieuwe vormen van bemesting en de aanvoer van extra organische stof. In de andere regio’s, Drenthe, Limburg en Noord-Holland, hebben telers nog geen praktijkproeven gedaan. Wel zijn er uit alle regio’s grondmonsters gebracht naar een centrale bakkenproef in de Noordoostpolder. Deze demoproef ligt op het aardbeienvermeerderingsbedrijf van Jos Goossens in Ens, de initiator van het netwerk. Het doel van de demoproef is om de verschillen tussen de grondsoorten in beeld te brengen en om te kijken hoe planten (in dit geval aardbeienplanten) reageren op toegevoegde meststoffen en organische stof.

In september is er een tussenevaluatie geweest van de bakkenproef, met een bijeenkomst op de testlocatie. Ondanks de drukte van de oogsttijd, namen ongeveer veertig deelnemers de moeite om naar Flevoland af te reizen voor een toelichting en discussie. De precieze resultaten van de proef volgen later en worden besproken tijdens de groepsbijeenkomsten in de winterperiode. Zij worden gebruikt om de regionale velddemo’s van 2012 voor iedere regio voor te bereiden. Komend seizoen zullen namelijk ook in de andere regio’s velddemo’s plaatsvinden met inzet van verschillende organische-stofbronnen en bemestingsmethoden.

« Nieuwsoverzicht