22-6-2011: Schone peen door slimmer wassen en bewaren

Een groep peentelers in Zeeuws Vlaanderen gaat op zoek naar een manier om grauwverkleuring aan te pakken; een uiterlijk gebrek dat de afzet van de wortelen bemoeilijkt. In het praktijknetwerk Schone peen door slimmer wassen en bewaren testen zij de komende jaren een werkwijze waarbij de peen eerst wordt gewassen voordat deze in opslag gaat. Bijkomend voordeel hiervan zijn de lagere opslagkosten.

Peen is een interessant gewas voor de regio Zeeuws Vlaanderen. In het gebied is ruime ervaring met de teelt, en ook loonwerkers en verwerkers zijn ingespeeld op het gewas. De laatste jaren doen zich echter problemen voor met grauwverkleuring in de bewaring. Dit gebrek komt pas laat tot uiting en kan daardoor voor onaangename verrassingen zorgen. De grauwe peen is minder aantrekkelijk voor kopers en bemoeilijkt hierdoor de afzet. Het leidt er zelfs al toe dat er minder peen wordt opgeslagen.

In het praktijknetwerk gaan telers samen met kennispartners op zoek naar oplossingen voor dit probleem. Een van de oplossingen waar zij aan denken is het direct na de oogst wassen van de peen. Normaal gesproken wordt de peen inclusief de aanhangende grond bewaard. Direct wassen voorkomt mogelijk grauwverkleuring. Bovendien bespaart het schoon opslaan ruimte en energie, waardoor de opslagkosten dalen. In andere landen (zoals Israël) zijn hier al positieve ervaringen mee opgedaan.

« Nieuwsoverzicht