1. Bodemkwaliteit rendeert (akkerbouw)

Doel praktijknetwerk
praktijknetwerk bodemkwaliteit rendeert Het ontwikkelen en gebruikmaken van een rekenmodule gericht op de kosten en baten van maatregelen die de bodemkwaliteit in de akkerbouw op lange termijn verbeteren.

Aanpak
Een bestaande tool van Stichting Veldleeuwerik wordt op de deelnemende bedrijven toegepast en verder ontwikkeld. Via diverse studiebijeenkomsten en excursies vindt kennisoverdracht en uitwisseling plaats. Thema's die aan de orde komen zijn: toevoer, behoud en beheer van organische stof, klimaatbestendige bedrijfsvoering, grondbewerking, groenbemesters en mengsels van groenbemesters (i.v.m. GLB).

Nieuws

  • -

Producten

Contactpersoon :
   

Marleen Zanen, Louis Bolk Instituut
tel: 0343 523 860

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.