06. Op weg naar duurzaam geteelde tulpenbloemen (bloembollen)

Doel praktijknetwerk
praktijknetwerk op weg naar duurzaam geteelde tulpenbloemen Het verlagen van de Carbon Footprint van tulpen, zonder concessies te doen aan de kwaliteit van het product. Concreet willen de telers in dit netwerk energie besparen tijdens het bewaren van de bollen en bij het afbroeien in de kas, door middel van tracking en tracing van partijen van het land tot de bloem. De deelnemers zitten in West-Friesland, het tulpengebied bij uitstek. Per jaar broeien zij meer dan 250 miljoen tulpen af. Dat is zo’n 15 procent van de totale tulpenbloemenproductie in Nederland..

Aanpak
Bedrijfsvergelijking en het verzamelen van informatie over de bollen, geeft de telers handvatten om teelt en bewaring rationeler aan te pakken, bijvoorbeeld door partijen gescheiden te houden. Tussen duurzaamheid en kwaliteit zit nu vaak een spanningsveld. Omwille van de kwaliteit houden broeiers er een actief klimaat (veel stoken en ventileren) op na in de kas. Enerzijds om stevige tulpen te telen, anderzijds om problemen met fysiologische afwijkers als kiepers en bladkiep te voorkomen. Dat kost veel energie. Verder vindt de bewaring van bollen plaats volgens een ‘worst case scenario’. De ventilatie is afgestemd op kwalitatief slechtste partijen..

Nieuws

  • -

Producten

  • -
Contactpersoon :
   

Ronald Hand, Proeftuin Zwaagdijk
tel: 0228 56 31 64

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.