3. Grenswaarden aan verdamping en absoluut vocht (tuinbouw)

Doel praktijknetwerk
praktijknetwerk grenswaarden aan verdamping en absoluut vocht Optimaal gebruikmaken van ‘actief ventileren’. In de glastuinbouw worden kassen doorgaans ‘passief’ geventileerd, via ramen in het kasdek. Bij actief ventileren ─ een nog jonge techniek ─ wordt buitenlucht door ventilatoren langs de gevels de kas ingeblazen. Hierdoor laat het klimaat (o.a. temperatuur en vocht) zich beter sturen. Dat geeft extra mogelijkheden om te werken met energieschermen boven het gewas. Een maximaal gesloten doek geeft de meeste energiebesparing.

Aanpak
De telers in dit samenwerkingsverband hebben allemaal geïnvesteerd in de nieuwe ventilatietechniek. Zij willen met collegatelers, onderzoekers en andere deskundigen sparren over nieuwe ideeën en teeltstrategieën. Ook delen de deelnemers hun eigen metingen, testen en analyses en wordt nagedacht over nieuwe onderzoeksrichtingen, nieuwe plantsensoren en mogelijke aanpassingen aan klimaatcomputersystemen.

Nieuws

Producten:

  • -
Contactpersoon :
   

Peter van Boekel
tel: 06 43 066 021

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.