28. Winst uit nieuwe ecologische technieken (akkerbouw)

Doel praktijknetwerk
praktijknetwerk winst uit nieuwe ecologische technieken De vijf Flevolandse akkerbouwers in dit netwerk willen beter inzicht in de kosten en baten van duurzaamheidsinvesteringen, zowel bedrijfseconomisch als milieutechnisch. Het gaat om investeringen die een directe impact hebben op energiegebruik, klimaat en waterkwaliteit en indirect op biodiversiteit in sloot en bodem.

Aanpak
De akkerbouwers ontwikkelen samen met CLM en Countus een digitaal hulpmiddel, de EcoTecCheck. Met deze tool kunnen akkerbouwers de economische én ecologische kosten en baten van verschillende nieuwe machines doorrekenen en vergelijken. Voor drie landbouwactiviteiten zijn machines te vergelijken: grondbewerking, gewasbescherming en bemesting.

Nieuws

  • -

Producten

Contactpersoon :
   

Anneloes Visser, CLM
tel: 0345 470 763

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.