06. Gezond zand (akkerbouw)

Doel praktijknetwerk
praktijknetwerk gezond zand Het verhogen van het organische stofgehalte in de bodem in het gebied Haarlose Veld Olden Eibergen. Dit om enerzijds een dikker filter te realiseren boven het grondwater van de twee waterwingebieden en anderzijds om de bodem beter te laten functioneren voor de landbouw met hogere opbrengsten en minder kosten.

Aanpak
De deelnemende bedrijven vergroten hun kennis door het onderling uitwisselen van ervaringen, het vergelijken van cijfers, het laten doen van modelstudies en veldbezoeken met bodem- en gewasdeskundigen. Per deelnemend bedrijf wordt de organische stofsituatie in beeld gebracht en worden maatregelen besproken. Historische en nieuwe meetgegevens bieden hierbij ondersteuning.

Nieuws

  • -

Producten

Contactpersoon :
   

Willem Rienks, ROM3D
tel: 06 41 558 041

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.