06. Optimale bemesting in framboos (fruitteelt)

Doel praktijknetwerk
praktijknetwerk optimale bemesting in framboos Het ontrafelen van de optimale bemesting voor frambozen. De deelnemende telers willen ‘bemesten op maat’, zodat ze minder meststoffen verbruiken en er minder overtollige mineralen kunnen uitspoelen naar het oppervlaktewater. De kwaliteit en de kwantiteit van de frambozenoogst moet daarbij behouden blijven. Het netwerk bekijkt in het bijzonder de herfstframboos Kwanza.

Aanpak
Alle telers van het ras Kwanza nemen deel aan het netwerk. Samen met een teeltspecialist van HortiNova volgen zij de gewasgroei, beoordelen deze en stellen aan de hand van plantsapmetingen de bemesting bij. Naast metingen aan plantsap, voedingswater en drainwater worden er bewaarproeven gedaan, om zo de effecten op de kwaliteit van de vruchten te kunnen volgen.

Nieuws

  • -

Producten:

  • -
Contactpersoon :
   

Bart Vromans, Hortinova
tel: 06 12 275 259

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.