05. Nachtvorstbestrijding kleinfruit (fruitteelt)

Doel praktijknetwerk
praktijknetwerk nachtvorstbestrijding kleinfruit Het voorkomen van nachtvorstschade in kleinfruit, gericht op het noordoosten van Nederland. Daar lijden telers soms 30 tot 40 procent schade. De telers willen een werkbaar en economisch haalbaar pakket aan maatregelen uitwerken.

Aanpak
Zes blauwebessentelers experimenteren met maatregelen zoals luchtverwarming, beregening en luchtmenging. Ook verzamelen zij in samenwerking met Fruitmasters ervaringen bij collega-telers in het buitenland (o.a. Michigan en Duitsland). Bij de experimenten op de bedrijven worden de weersomstandigheden vastgelegd, de maatregelen in kaart gebracht en de gevolgen van de maatregelen gemeten.

Nieuws

  • -

Producten:

Contactpersoon :
   

André Rotteveel, Projecten LTO Noord
tel: 088 888 66 77

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.