20. Praktijknetwerk recirculatie potorchidee (tuinbouw)

Doel praktijknetwerk
praktijknetwerk recirculatie potorchideeHet verminderen van de stikstofemissie via water door hergebruik van het drainwater als gietwater in de teelt van potorchideeën. Om de emissie te verlagen tot onder de 300 kg N per ha per jaar, moet in veel gevallen meer dan 80% van het drainwater worden hergebruikt. Een hele uitdaging dus!

Aanpak
Negen telers werken, onder begeleiding van LTO Groeiservice, Adviesbureau Potplanten en Wageningen UR Glastuinbouw, aan kennis en het uitwisselen van ervaringen op het gebied van emissievermindering. Aan de orde komen: meten en registreren van water- en mineralenstromen, het maken van een stappenplan voor recirculatie, het optimaliseren van voedingsschema's en bijmestschema's, reinigen en ontsmetten, een emissieplan en het inventariseren van recente onderzoeksresultaten binnen potorchideeën en andere gewassen.

Nieuws

  • -

Producten

Contactpersoon :
   

Margreet Schoenmakers, LTO Glaskracht
tel: 010 800 84 27

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.