16. Mechanische onkruidbestrijding peen & ui (akkerbouw)

Doel praktijknetwerk
praktijknetwerk duurzame aanpak engerlingen Doel van het praktijknetwerk is om gangbare telers bij biologische telers in de keuken te laten kijken en daarmee meer zicht te krijgen in de mogelijkheden van mechanische onkruidbestrijding in peen en uien.

Aanpak
De groep bestaat uit 2 biologische telers en 8 gangbare telers. Hoewel er de nodige contacten zijn, zijn de biologische en gangbare sector in de praktijk vaak gescheiden werelden, waar met verschillende brillen wordt gekeken naar bedrijfsvoering en teelt. In dit netwerk nemen we een kijkje in de keuken van een biologische collega. Om meer gevoel te krijgen bij de mogelijkheden die mechanische onkruidbestrijding biedt, worden diverse machines voor mechanische onkruidbestrijding bij elkaar gehaald voor een vergelijking.

Nieuws

  • -

Producten

Contactpersoon :
   

Albert Jan Olijve, Stichting Veldleeuwerik
tel: 06 53 431 740

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.