71. Meer leven in de polder (akkerbouw)

Doel praktijknetwerk
praktijknetwerk meer leven in de polder Het praktijknetwerk 'Meer leven in de polder' heeft tot doel om biodiversiteit op de akkerbouwbedrijven te bevorderen en te benutten. Bij elk bedrijf en bij elke ondernemer passen andere maatregelen. Als deelnemers hebben we behoefte aan een praktisch overzicht van maatregelen die we al nemen en kunnen nemen, met tips voor de versterking van biodiversiteit.

Aanpak
De kennis en ervaringen delen die al beschikbaar zijn bij de agrarische ondernemers en deskundigen. Iedere deelnemer gaat een voor hem nieuwe maatregel uitproberen en de ervaring daarmee delen in de twee regionale kerngroepen in Flevoland en Zuidwest Nederland. Zowel binnen als buiten het Veldleeuwerik-netwerk wordt bekendheid gegeven via een menukaart met de 10 meest kansrijke en succesvolle ‘gerechten’ (maatregelen) voor biodiversiteit in de akkerbouw. Vanuit de Gaia-biodiversiteitsmeetlat komen links naar deze maatregelen, zodat ze voor alle akkerbouwbedrijven toegankelijk worden.

Nieuws

Producten

Contactpersoon :
   

Albert Jan Olijve, Stichting Veldleeuwerik
tel: 06 53 431 740

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.