17. Toepassing spuiwater in de hardfruitsector (fruitteelt)

Doel praktijknetwerk
praktijknetwerk laat maar waaien Vijf fruittelers en een varkenshouder uit het Kromme Rijngebied verkennen de mogelijkheden van het gebruik van spuiwater als meststof en onkruidbestrijder in de fruitteelt. Zij zoeken naar een duurzame toepassing binnen de huidige wet- en regelgeving. Spuiwater is een ammoniumsulfaatoplossing afkomstig uit luchtwassers.

Aanpak
De deelnemende telers leggen praktijkproeven aan en bespreken onderling de resultaten. Samen met specialisten wordt bestaande kennis aan nieuwe kennis gekoppeld.

Nieuws

Producten

Contactpersoon :
   

Arnoud Smit, Projecten LTO Noord
tel: 088 888 66 77

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.