54. Laat maar waaien; preventie winderosie Noordoost Nederland (akkerbouw)

Doel praktijknetwerk
praktijknetwerk laat maar waaien Een werkbaar alternatief ontwikkelen voor het gebruik van dierlijke mest als anti-stuifdek. Hoge capaciteit en lage kosten zijn hierbij belangrijke voorwaarden. Het bovenliggende doel is voorkomen dat de toplaag van de bodem wegwaait.

Aanpak
Kennis inventariseren en ervaringen uitwisselen over het gebruik van anti-stuifgewassen, afdekmaterialen en verschillende vormen van grondbewerking. Aanleggen van boerenexperimenten en bespreking van de resultaten.

Nieuws

  • -

Producten

  • -
Contactpersoon :
   

Jacob Dogterom, DLV Plant
tel: 06 53 389 507

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.