70. Een pluim voor riet (akkerbouw)

Doel praktijknetwerk
praktijknetwerk pluim voor riet De deelnemers aan het netwerk willen vaker riet laten staan in sloten, zonder dat dit grote negatieve gevolgen heeft voor de waterdoorstroming. Ze willen de zuiverende en beschermende werking van riet op het water en het positieve effect op de biodiversiteit beter benutten.

Aanpak
Laatste ontbrekende kennis boven water halen. Ideeën over aangepast rietbeheer verder uitwerken, aan de hand van overlegsessies met het waterschap, loonwerkers, veehouders en akkerbouwers.

Nieuws

  • -

Producten

Contactpersoon :
   

Evert Smink
tel: 0596 571 172

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.