74. Samen in bedkoeling (tuinbouw)

Doel praktijknetwerk
praktijknetwerk samen in bedkoeling Efficienter benutten van compost in de paddenstoelenteelt. Het verder uitwerken van een nieuw teeltsysteem waarin gebruik wordt gemaakt van bijvoedmiddelen in combinatie met bedkoeling. Minder kilogrammen compost per kilogram product betekent minder kosten en minder milieubelasting.

Aanpak
Kennisvergaring en -uitwisseling. Centraal in de kennisontwikkeling staan twee praktijkbedrijven waar een systeem met bedkoeling zal worden uitgetest.

Nieuws

  • -

Producten

Contactpersoon :
   

Cees Oele, DLV Plant
tel: 06 20 398 258

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.