7. Precies wat boomkwekers willen (boomkwekerij)

Doel praktijknetwerk
praktijknetwerk precies wat boomkwekers willen Ervaring opdoen met precisielandbouwtechnieken en doorontwikkelen van deze technieken voor toepassing in de boomkwekerij. Het uiteindelijke doel is een betere kwaliteit product en een lagere milieubelasting, door efficiënter en effectiever om te gaan met grondstoffen zoals water, kunstmest en diesel.

Aanpak
Het inventariseren van precisielandbouwtechnieken en het bepalen van praktisch nut en haalbaarheid voor de boomkwekerij. Metingen door gewassensoren vertalen naar voor de boomkwekerij bruikbare beslisregels. Het maken van taakkaarten en uitvoeren van locatiespecifieke bewerkingen. De opgedane kennis, ervaring en rekenregels worden behalve vastgelegd in een rapport ook samengevat in een brochure.

Nieuws

  • -

Producten

Contactpersoon :
   

Hans Pijpers, Cultus Agro Advies
tel: 06 51 00 75 75

Begeleider :
   

Ton Baltissen, PPO-Wageningen UR
tel: 06 10 822 479

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.