79. Praktijknetwerk Waterhouderij Walcheren (alle sectoren)

Doel praktijknetwerk
praktijknetwerk waterhouderij walcheren De beschikbaarheid van zoet water voor landbouw in brakke gebieden vergroten, door betere benutting van zoetwaterbronnen en neerslagoverschot.

Aanpak
Acht agrariers in de regio Serooskerke-Vrouwenpolder-Oostkapelle werken samen met Aequator Groen & Ruimte, Deltares en ZLTO aan mogelijkheden om zoetwater tijdelijk op te slaan in tijden van overschot (bijvoorbeeld in ondergrondse kreekruggen). Ook werken ze aan een slimmer peilbeheer van zoet en zout water. Het accent ligt op kennisvergaring, kennisdeling en organisatie.

Nieuws

Producten:

  • -
Contactpersoon :
   

Marco Arts, Aequator
tel: 088 426 2422

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.