3. Duurzame beheersing galmuggen (boomkwekerij, fruitteelt)

Doel praktijknetwerk
praktijknetwerk duurzame beheersing galmuggen Strategieën ontwikkelen voor het beheersen van beukentopgalmug in de boomkwekerijsector en frambozenschorsgalmug in de frambozenteelt. De sectoren werken samen, omdat de galmug een groeiend probleem vormt en veel schade aanricht.

Aanpak
Het uitwisselen van kennis tussen kwekers, telers en adviseurs, het in de praktijk brengen van nieuwe beheersingsmethoden, levenscycli beter in kaart brengen en het optimaliseren van spuitmomenten.

Nieuws

  • -

Producten:

Contactpersoon :
   

Jeroen Pertijs, Cultus Agro Advies
tel: 06 43 472 511

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.