2. Beheersing aarfusarium en mycotoxinen (akkerbouw)

Doel praktijknetwerk
praktijknetwerk beheersing aarfusarium en mycotoxinen in granen Meer grip op de bestrijding van aarfusarium in zowel tarwe als gerst, om de productie van de giftige stof DON te minimaliseren.

Aanpak
De tarwestudieclub Flevoland doet in dit netwerk ervaring op met beslissingsondersteunende systemen, die helpen bij het inschatten van de ziekterisico’s en de timing van de inzet van fungiciden.

Nieuws

Producten:

Contactpersoon :
   

Jan Salomons, DLV Plant
tel: 06 53 151 755

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.