49. Praktijknetwerk 'Natuurlijk leven - Natuurlijk telen'

Doel praktijknetwerk
praktijknetwerk natuurlijkleven-natuurlijktelen Deze groep bollentelers en vaste-plantentkwekers in de Kop van Noord-Holland wil, door te werken aan een gezonde bodem en een sterk gewas, het gebruik van chemische meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen terugdringen. Het netwerk wil een blijvend platform oprichten om kennis en ervaring rond het thema bodem uit te wisselen.

Aanpak
Natuurlijke alternatieven voor chemische middelen gebruiken en het effect meten. Ervaring opdoen met verschillende bodemverbeterende maatregelen zoals de aanvoer van compost, niet-kerende grondbewerking en het toevoegen van mineralen en andere versterkers. Het meten van de effecten in zowel de bodem als de plant/bol. De ervaringen uitwisselen met elkaar en met andere telers. Alle deelnemers volgen een cursus op het gebied van bodemprocessen en bodembiologie.

Nieuws

Producten:

Contact :

info@natuurlijkleven-natuurlijktelen.nl

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.