44. Landschap van Smaken

Doel praktijknetwerk
Doel van het praktijknetwerk is het kennis en ervaringen uitwisselen rond het telen, verwerken en vermarkten van oude en bijzondere rassen en gewassen.

Aanpak
Boeren, verwerkers, horeca en de handel wisselen kennis en ervaringen uit rond het telen, verwerken en vermarkten van oude en bijzondere rassen en gewassen. Het project loopt van voorjaar 2012 tot en met voorjaar 2015. Zie ook www.landschapvansmaken.nl.

Nieuws

  • -

Producten:

  • -
Contactpersoon :
   

René de Bruin, Streekwijzer,
tel: 0317 - 419 989

Begeleider :
   

René de Bruin, Streekwijzer,
tel: 0317 - 419 989

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.