31. Slim en kostenbesparend bewaren

Doel praktijknetwerk
moderne aardappelbewaringDoel van het praktijknetwerk is minimaal 10 procent besparing op energie en op verlies van gewicht en kwaliteit van het bewaarde product. Meer inzicht in de eigen bewaarprestaties en in het functioneren van de bewaarfaciliteiten.

Aanpak
Onderling vergelijk van bewaarprestaties tussen akkerbouwers. Samen met andere partijen in de keten beter benutten van bestaande en ontwikkelen van nieuwe kennis. Onderzoeken van de mogelijkheden voor gebruik van hernieuwbare energie.

Nieuws

Producten:

Contactpersoon :
   

Jan Kamp, PPO-AGV,
tel: 0320 - 291 275

Begeleider :
   

Jan Kamp, PPO-AGV,
tel: 0320 - 291 275

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.