21. Optimalisatie Grondgebonden Teelt Bommelerwaard

Doel praktijknetwerk
bloemenkas in de BommelerwaardDoel van het praktijknetwerk is verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de Bommelerwaard. Zo min mogelijk emissie van bestrijdingsmiddelen en meststoffen vanuit de grondgebonden sierteelt.

Aanpak
In kaart brengen van teeltwijzen en verschillen in emissie tussen telers. Delen van kennis en het inpassen van emissieverlagende technieken.

Nieuws

Producten:

  • .
Contactpersoon :
   

Harrie Vreman, Projecten LTONoord,
tel: 06 51 56 43 19

Begeleider :
   

Harrie Vreman, Projecten LTONoord,
tel: 06 51 56 43 19

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.