4. Bijen op de akkers

Doel praktijknetwerk
een bij op een bloemDoel van het praktijknetwerk is de overlevingskans van bijen in akkerbouwgebieden vergroten. Bevorderen van kennis bij akkerbouwers en imkers over de wijze waarop bestaande akkerranden en akkernatuur (SNL en FAB) kunnen bijdragen aan de bijenstand.

Aanpak
Akkerbouwers en imkers met elkaar in contact brengen. Uitnodigen van bijenspecialisten. Monitoren van het effect van verschillende mengsels.

Nieuws

Producten:

  • .
Contactpersoon :
   

Monique Mellema, Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG),
tel: 0597 35 42 74

Begeleider :
   

Monique Mellema, Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG),
tel: 0597 35 42 74

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.