43. Duurzaam regionaal voedsel voor de stad

Doel praktijknetwerk
Stedelijke agglomeratie in AlmereDoel van het praktijknetwerk is consumenten in Amsterdam en Almere voorzien van duurzaam en regionaal geproduceerd voedsel (minimaal 10 procent van totale behoefte). Het verbinden van consument en producent en een aanzienlijke reductie van voedselkilometers en broeikasemissies.

Aanpak
Het bijeenbrengen van agrarische ondernemers, ketenpartijen, overheden en kennisinstellingen in Noord Holland en Flevoland. Het ontwikkelen, opschalen en verankeren van duurzame regionale voedselnetwerken (productie, verwerking, distributie, consumptie). Ontwikkelen van nieuwe distributiekanalen. Het meten van de impact op het verminderen van voedselkilometers en de emissie van broeikasgassen.

Nieuws

Producten:

  • .
Contactpersonen :
   

Jan Hassink
Wageningen UR
tel: 0317 - 480 576

Begeleiders :    Greet Blom
Wageningen UR
Jan Eelco Jansma
Wageningen UR
Arjan Dekking
Wageningen UR
Els Hegger
Wageningen UR
Femke Hoekstra
Wageningen UR
 

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.