23. Overmatige wortelgroei (glastuinbouw)

Doel praktijknetwerk
overmatige wortelgroeiIn kaart brengen en beheersbaar maken van overmatige wortelgroei in de teelt van vruchtgroenten onder glas.

Aanpak
Inventarisatie onder telers middels enquête en uitwisselen van informatie via netwerkbijeenkomsten en social media. Vergelijken van teeltsystemen en ontsmettingsmogelijkheden.

Nieuws

Producten:

Contactpersoon :
   

Daniël Ludeking, Wageningen UR Glastuinbouw,
tel: 0317-481214

Begeleider :
   

Daniël Ludeking, Wageningen UR Glastuinbouw,
tel: 0317-481214


« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.