24. Plantversterkers (akkerbouw)

Doel praktijknetwerk
PlantversterkersAchterhalen of, en op welke wijze, plantversterkers ingezet kunnen worden om de weerbaarheid van het gewas te verbeteren in de akkerbouw en vollegronds boomteelt.

Aanpak: Uitwisselen van ervaringen tussen telers uit verschillende vollegrondssectoren. Aanleg van een proefveld met verschillende plantversterkers in aardappelen.

Nieuws

Contactpersoon :
   

Dirand van Wijk, Cultus Agro Advies,
tel. 06-16614647

Begeleider :
   

Dirand van Wijk, Cultus Agro Advies,
tel. 06-16614647

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.