20. Ondernemen in de AGF-sector (akkerbouw)

Doel praktijknetwerk
AGF-ketensamenwerkinggBetere samenwerking in de keten van vollegrondsgewassen, zowel verticaal als horizontaal. Beter inzicht in marktkansen.

Aanpak: Het bijeenbrengen van partijen uit de keten, het delen van teeltervaringen, inzichten uit markt- en consumentenonderzoek en ontwikkelingen op gebied van productinnovatie.

Nieuws:

Producten:

Contactpersoon :
    Harold Zondag, tel: 06-51288649
Begeleider :
   

Joris Leferink / Het Foodatelier, tel: 06-53153347.

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.