18. Praktijknetwerk MRL in vollegrondsgroenten (tuinbouw)

Doel praktijknetwerk
Effectief terugdringen van residu in groenten.

Aanpak
Uitwisselen van ervaringen. Vergelijken van effecten van teeltmaatregelen, spuittechnieken en middelenkeuze op de achtergebleven actieve stoffen.

Nieuws

Contactpersonen :
   

Ulko Stoll, LTO Vollegrondsgroentenet
tel: 06 - 20 41 72 25

Ronald Hand, Proeftuin Zwaagdijk
tel: 0228 - 563 164
Begeleiders :
   

Ulko Stoll, LTO Vollegrondsgroentenet
tel: 06 - 20 41 72 25

Ronald Hand, Proeftuin Zwaagdijk
tel: 0228 - 563 164

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.