45.Natuurgronden, graan en onkruid

Doel praktijknetwerk
NatuurgrondenEen effectieve en bedrijfseconomisch haalbare graanteelt in natuurgebieden, waarbij zeldzame onkuiden gespaard blijven.

Aanpak
Uitwisselen van ervaringen. Uitvoeren en evalueren van proeven met verschillende beheer-, teelt- en bemestingstechnieken.

Nieuws

Contactpersoon : NuijtenEdwin
   

Edwin Nuijten, Louis Bolk Instituut
Tel. 0343-523860

Begeleider : NuijtenEdwin
    Edwin Nuijten, Louis Bolk Instituut
Tel. 0343-523860

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.