15. Maatlat voor duurzaam grondgebruik (akkerbouw)

Doel praktijknetwerk
koolzaadEen maatlat ontwikkelen voor duurzaam grondgebruik. Deze maatlat moet in beeld brengen welke teeltmaatregelen, die invloed hebben op de bodemkwaliteit, leiden tot het hoogste bedrijfsrendement.

Aanpak
Ervaringen van akkerbouwers die reeds een aantal jaren teeltmaatregelen nemen om de bodemkwaliteit te behouden of te verbeteren, vangen in kengetallen.

Nieuws

Contactpersoon : HeinhuisHenk
   

Henk Heinhuis, Stichting Veldleeuwerik

Begeleider : HeinhuisHenk
    Henk Heinhuis, Stichting Veldleeuwerik

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.