29. Rijenbemesting Zuid-Limburg (akkerbouw)

Doel praktijknetwerk
Momentopname 2Efficiënter gebruik van mineralen, voor een beter bedrijfsrendement en vermindering van af- en uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater. Zicht op de mogelijkheden van rijenbemesting onder Zuid-Limburgse omstandigheden.

Aanpak: Veld- en praktijkproeven met rijenbemesting, waarbij gebruik wordt gemaakt van organische- en kunstmeststoffen en verschillende technieken. Het aanwenden gebeurt met behulp van de zeer nauwkeurige positiebepaling RTK-GPS.

Nieuws

Producten:

Contactpersoon : VersluisHarrie.jpg
   

Ellen Kusters, AgriConnection ,
Tel: 0485-517100 / 06 46 34 75 30

Begeleider : VersluisHarrie.jpg
    Ellen Kusters, AgriConnection ,
Tel: 0485-517100 / 06 46 34 75 30

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.