26. Bouwen aan een vitale bodem

Doel praktijknetwerk
Bijdragen aan de verbetering van het organische-stofgehalte in intensieve land- en tuinbouwgebieden in Nederland.

Aanpak
Vier groepen van circa 10 telers, in de Noordoostpolder, Drenthe, Limburg en Noord-Holland, brengen gezamenlijk de problemen en mogelijke oplossingen in kaart, met ondersteuning van een regionale begeleider. Naast activiteiten en demo’s in de regio is er een landelijke afstemming door PPO Lelystad.

Nieuws
- 28-01-2013: Bijeenkomst ‘opbrengstverhoging pootaardappelen’
- 11-11-2011: Vitale bodem telt 70 deelnemers
- 16-6-2011: Bouwen aan een vitale bodem

Contactpersoon :
    Jos Goossens (Flevoplant)
Begeleider :
    Pieter de Wolf (PPO-AGV Lelystad)

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.