24. Vrienden in de Boomteelt (sierteelt)

Doel praktijknetwerk
Meer inzicht krijgen in de rol van het bodemleven en het in kaart brengen van methoden en producten die nuttige organismen stimuleren. Ondanks de verminderde mogelijkheden voor aanvoer van organische stof toch meer rendement halen uit de bodem.

Aanpak
Kennis die op de plank ligt bij instituten en kennisinstellingen ontsluiten via netwerkbijeenkomsten. Methoden voor bodemverbetering toetsen op effectiviteit en rendement, op de bedrijven van de deelnemers. Vragen, knelpunten en mogelijke oplossingen per bedrijf in kaart brengen. Stimuleren van contact tussen ondernemers onderling.

Nieuws

Producten

Contactpersoon :
   
Begeleider :
    Kees Pastoor

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.