23. Verbetering mestbenutting aardappelteelt met nieuwe emissiearme technieken (akkerbouw)

Doel praktijknetwerk
Het stimuleren van het gebruik van dierlijke mest in de aardappelteelt door het ontwikkelen van erkende emissiearme technieken. Het inpassen van precisietechnieken voor een optimale benutting van mineralen, een beter teeltrendement en met behoud van de productkwaliteit.

Aanpak
Demovelden met verschillende technieken van mesttoediening, inclusief een vergelijk met vloeibare kunstmest met injectie in de ruggen. Daarnaast toepassing van enkele technieken op praktijkvelden van een aantal netwerkdeelnemers. Studenten van de CAH meten aan bodemverdichting en stikstofbenutting. Met ketenpartijen worden nieuwe technieken in de praktijk getest, zoals remote sensing door satellieten, veldsensoren en stikstof- en plantsapmetingen.

Nieuws

Producten

Contactpersoon :
    Kees Hospers
Begeleider :
   

Herman Krebbers

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.