21. Schone peen door slimmer wassen en bewaren (akkerbouw)

Doel praktijknetwerk
Een kwalitatief beter product op de markt zetten tegen lagere kosten. Dit door het ontwikkelen van een manier om grauwverkleuring te voorkomen, vermindering van het energieverbruik en lagere opslagkosten.

Aanpak
Het verzamelen van kennis in binnen- en buitenland, het ontwerpen van een pilotinstallatie voor wassen + bewaren, bijeenkomsten met deskundigen en evaluatie van bewaarproeven.

Nieuws

Contactpersoon :
    Cor van Oers (DLV Plant)
Begeleider :
    Nic Kerckhaert (DLV Plant)

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.