18. Praktijknetwerk optimalisering en professionalisering kerstboomketen (boomkwekerij)

Doel praktijknetwerk
De teelt van kerstbomen in Nederland lijkt goed mogelijk te zijn, maar over het algemeen kan de kwaliteit van de Nederlandse kerstboom nog flink verbeterd worden. Wil je, je als Nederlandse kerstbomensector goed kunnen profileren en onderscheiden op de Nederlandse en Europese markt dan zal de kwaliteit verbeterd moeten worden.
De kerstbomenteelt is ook een specifieke teelt met zijn eigen specifieke problemen. Er komt veel bij kijken voordat de kerstboom na 6-10 jaar bij de consument in de kamer komt te staan. Verkeerd uitgangsmateriaal en verkeerde teeltmaatregelen kunnen zorgen voor teleurstellende resultaten.

Aanpak
De aanvragers Well van Nieuwenhoven van kerstbomenkwekerij De Noordhoeve en Siem Geraerts van Gebroeders Geraerts, willen in het Praktijknetwerk aan deze kwaliteit werken. Samen met 14 andere kerstbomenkwekers gaan zij de komende twee jaar aan de slag met in ieder geval de volgende onderwerpen:

  • Naaldval & kwaliteit van de plant
  • Onkruidbestrijding
  • Kerstboom in pot
  • Middelengebruik en ziekten en plagen
  • Bodemvruchtbaarheid, bemesting en ziektewerendheid van de bodem
  • Herkomst plantmateriaal en plantgoedproductie

In acht bijeenkomsten komen deze onderwerpen aan bod. De bijeenkomsten vinden plaats op de kerstbomenkwekerijen zodat optimale kennisuitwisseling kan plaatsvinden. Daarnaast worden enkele praktijkproeven aangelegd die door de kwekers gedurende de looptijd van het project bekeken en beoordeeld worden. Procesbegeleider van de groep is Esther Hessel van Hessel Marketing & Communicatie. Daarnaast wordt samengewerkt met Hans Smeets van DLV Boomteelt, Arjan Smits van PPO, en Claudia Kϋlling van Servaplant.

Nieuws

Producten

Contactpersoon :
    Well van Nieuwenhoven
Begeleider :
    Esther Hessel

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.