14. Masterplan CO2 (tuinbouw)

Doel praktijknetwerk
Het vergroten van de kennis omtrent nieuwe technieken voor CO2-gebruik en -opslag en het bepalen van een optimale inzet voor de glastuinbouwsector.

Aanpak
Het uitwisselen van kennis tussen tuinders onderling en het samen met het bedrijfsleven uitzoeken van de technische mogelijkheden.

Nieuws
21-6-2011: Masterplan CO2 van start

Contactpersoon :
    Steef van der Knaap (Inno-Agro)
Begeleider :
    Stefan Persoon (Inno-Agro)

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.