5. Duurzame boomteelt in de praktijk (boomkwekerij)

Doel praktijknetwerk
Het doel van het praktijknetwerk is te komen tot een situatie waarin boomkwekers op een economisch en ecologisch verantwoorde manier hun werk kunnen doen en tegelijkertijd recht doen aan de landschappelijke en maatschappelijke omgeving.

Aanpak
houdkennismaking tussen de boomkwekers en hun maatschappelijke omgeving, en met elkaars belangen en drijfveren. Er zal worden overlegd aan de hand van de volgende thema’s:

  • inpassen van bedrijven in het landschap
  • onderzoeken van de mogelijkheden voor samengaan cultuurhistorisch landschap en boomkwekerij
  • ontwikkelen van efficiënt en veilig transport
  • grondwaterregulering
  • zorgvuldig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
  • preventie/hergebruik van afvalmateriaal

Nieuws
11-5-2011: Brabantse boomkwekers werken aan duurzaamheid

Contactpersoon :
    Anja Hagendoorn RMB
tel 06 - 109 706 63
Begeleider :
    Jack van Dijck, RMB

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.