3. Carpoolplaats voor boomkwekerijproducten (boomkwekerij)

Doel praktijknetwerk
Het opzetten van een nieuwe gezamenlijke logistieke dienstverlening, die efficient transport mogelijk maakt voor de deelnemers. Vollere vrachten, vanaf Noord-Brabantse kwekers naar de handels- en verdeelcentra in het westen van Nederland, moeten leiden tot lagere kosten en een sterkere handelspositie van de kweker.

Aanpak
Het vergaren van kennis, het in kaart brengen van de benodigde informatiestromen en het opzetten van eventuele nieuwe hardware. Verder het doorrekenen van de economische haalbaarheid. De kwekers werken onderling nauw samen en worden begeleid door logistiek specialist Rients Wartena.

Nieuws
11-5-2011: Carpoolplaats voor boomkwekerijproducten

Contactpersoon :
   

Twan van Lankveld
T 06 30 05 06 46

Begeleider :
    Twan van Lankveld
T 06 30 05 06 46

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.