2. Bommelerfruit - Duurzaam fruit uit een water- en natuurrijk gebied

Doel praktijknetwerk
Een hoge kwaliteit fruit bij een minimale inzet van gewasbeschermingsmiddelen en zo laag mogelijke emissies van middelen en nutriënten naar de omgeving.

Aanpak
Verkrijgen en vergroten van kennis op het gebied van kwalitatief waterbeheer, residuarm telen en biodiversiteit in de fruitteelt. Het vertalen van (wetenschappelijke) kennis naar de praktijk in de Bommelerwaard. Het verspreiden van praktische kennis en maatregelen die de emissies uit de fruitteelt beperken.

Nieuws

Producten

Contactpersoon :

Peter Leendertse
Peter Leendertse (CLM Onderzoek en Advies)

Begeleider : Peter Leendertse
Peter Leendertse (CLM Onderzoek en Advies)

 

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.