land-en tuinbouw productenpraktijknetwerken in de land- en tuinbouw

Bent u werkzaam in de landbouw, akkerbouw of tuinbouw? En zoekt u praktische kennis en nieuws over initiatieven op het gebied van duurzame landbouw? Dan bent u op de site van Praktijknetwerken in de land- en tuinbouw aan het juiste adres! Lees meer »

verantwoorde veehouderijpraktijknetwerken in de veehouderij

Wilt u meer weten over de praktijknetwerken in de veehouderij? Kijk dan op Verantwoorde Veehouderij onder Netwerken. U vindt daar praktijknetwerken in de melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij, melkgeitenhouderij, maar ook schapen, konijnen en insecten komen voorbij…

nieuws van praktijknetwerken in de land- en tuinbouw

 

PNW MRL in vollegrondsgroenten21-09-2015: Tarwetelers vergroten grip op aarfusarium

Wanneer is het zinvol om te spuiten tegen aarfusarium en welke invloed heeft de raskeuze? In het Praktijknetwerk 'Beheersing aarfusarium en mycotoxinen' verzamelde tarwestudieclub Flevoland de afgelopen twee jaar actuele kennis van de graanziekte en deed ervaring op met beslissingsondersteunende computersystemen. Het geeft ze een beetje meer grip op de lastige ziekte.

Aarfusarium veroorzaakt in granen niet alleen een ... meer »

 

PNW Veenkolonien16-09-2015: Praktijknetwerk lanceert beslisboom opheffen bodemverdichting

Het Praktijknetwerk 'Opheffen bodemverdichting' heeft een beslisboom ontwikkeld waarmee voor verschillende situaties bodemverdichting beschreven en aangegeven wordt hoe deze zijn op te heffen. Elke situatie vraagt namelijk een andere aanpak met machines. De beslisboom beschrijft de verschillende bodemprofielen en bijbehorende maatregelen. Daarnaast geeft de ... meer »

 

PNW Veenkolonien15-09-2015: 'Samen Sterk' had belangrijke triggerfunctie in versterking mineralenefficiency

Het Praktijknetwerk 'Samen sterk' heeft de afgelopen tijd veel aandacht besteed aan de mogelijkheden van samenwerking tussen akkerbouw- en veehouderijbedrijven om het benutten van mineralen verder te optimaliseren. Dat een dergelijke samenwerking veel kansen biedt werd onderstreept door het feit dat ook LTO Noord zich hard heeft gemaakt voor een dergelijke intensievere en ... meer »

 

PNW Veenkolonien14-09-2015: Veel kennis en informatie uitgewisseld tijdens Eiwitdag op 3 september

Donderdag 3 september jl. was op Innovatiecentrum Veenkoloniën in Valthermond een bijzonder informatieve bijeenkomst over de teelt van eiwitrijke gewassen als soja, lupine en aardappelen. Er waren niet alleen presentaties over onderzoeksresultaten, er was ook teeltinformatie en een presentatie van toepassingen van de plantaardige eiwitten als veevoeder, in cosmetica, maar ook voor menselijke consumptie in de vorm van smakelijke vleesvervangers. Deze vleesvervangers konden ... meer »

 

PNW Veenkolonien21-08-2015: Praktijknetwerk bekijkt effecten van plaatsen stuwtjes in sloten bedrijf Ormel

Een aantal weken geleden zijn tijdens de derde en laatste bijeenkomst van het Praktijknetwerk 'Regelbare drainage Veenkoloniën' de effecten bekeken van het plaatsen van een aantal stuwtjes in de sloten op het bedrijf van Hugo Ormel in Bruinehaar. Doel hiervan is de waterhuishouding op het bedrijf te verbeteren om daarmee veenoxidatie tegen te ... meer »

 

PNW MRL in vollegrondsgroenten20-08-2015: Gangbare en biologische telers krijgen verlenging voor praktijknetwerk rond bodemgezondheid

Het Praktijknetwerk 'hoge opbrengst en schoon water met grondige aanpak' heeft na de officiële looptijd een doorstart gemaakt. In het netwerk werken biologische en gangbare telers samen aan bodemmaatregelen die helpen om de uitspoeling te verminderen. Overheden, waterschappen en drinkwaterbedrijven juichen deze aanpak toe en hebben daarom verlenging mogelijk gemaakt, aansluitend ... meer »

 

PNW MRL in vollegrondsgroenten20-08-2015: ‘Groene gewasbeschermingsmiddelen maken groenten met minder residu mogelijk’

Met het integreren van groene middelen in het spuitschema, kan de hoeveelheid residuen van gewasbeschermingsmiddelen in groente verder omlaag. Dat blijkt uit de ervaringen van het Praktijknetwerk 'MRL in vollegrondsgroenten', waarin telers, Proeftuin Zwaagdijk, Bayer CropScience, een groentensnijderij en een handelsorganisatie de afgelopen drie jaar hebben samengewerkt. Met de gewijzigde aanpak ... meer »

 

PNW grenswaarden aan verdamping en vocht10-08-2015: Wijnbouw-hightech helpt glastuinbouwers bij energiezuinig telen

Een in de wijnbouw ontwikkelde techniek, waarbij sensoren rechtstreeks de vochtsituatie in de plant aflezen, kan waardevolle informatie leveren voor het fijnregelen van het klimaat in de kas. Het is een van de nieuwe aanknopingspunten die de acht glastuinders in het Praktijknetwerk 'Grenswaarden aan verdamping en vocht' hebben gevonden om energiezuinig telen naar een next level te brengen. ... meer »

 

PNW Veenkolonien31-07-2015: Praktijknetwerk ontwikkelt methode beter bodembeheer

De afgelopen maanden hebben 18 akkerbouwers in de Veenkoloniën meegedaan aan het praktijknetwerk 'Ontwikkeling methodiek voor beter bodembeheer'. Binnen dit project is een methode ontwikkeld waarmee boeren de kwaliteit van hun bodem in kaart kunnen brengen, waarmee verbeteringsmaatregelen inzichtelijk worden en waarmee op termijn de opbrengsten zullen stijgen. De ... meer »

 

PNW Veenkolonien31-07-2015: Praktijknetwerk realiseert meer knollen en kilogrammen met dripirrigatie

Op twee locaties is er vanuit het praktijknetwerk 'Het managen van vocht in de Veenkoloniën' in 2014 en 2015 een boerenexperiment/pilot uitgevoerd met dripirrigatie in zetmeelaardappelen en uien. In 2015 is soja daar als pilotgewas aan toegevoegd. Met dripirrigatie is getracht water zo dicht en zo efficiënt mogelijk bij de plant te brengen. ... meer »

 

Alle nieuwsberichten »